Hakuohjeet 2018

Kevään 2018 haku on auki!

Hakuaika vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään ammatilliseen koulutukseen on 14.3.-4.4.2018. Haku oppilaitokseemme keväällä 2018 tapahtuu opintopolku.fi -sivuston kautta.

Keväällä 2018 haettavina olevat koulutukset näet opintopolusta.

Haku koskee koko ammatillista koulutusta, ammatillista peruskoulutusta valmentavaa koulutusta (VALMA) sekä työhön ja itsenäisen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA). Keskuspuiston ammattiopisto on mukana ammatillisten erityisoppilaitosten yhteishaussa.


Hae meille - toimi näin:


 • Kirjaudu osoitteeseen opintopolku.fi
 • Hae itseäsi kiinnostava koulutus. Hakusanalla "keskuspuisto" löydät meillä vapaana olevat opiskelupaikat. Pääset myös suoraan hakuun tuleviin koulutuksiin tästä linkistä.
 • Täytä sähköinen hakulomake
 • Lähetä dokumentit, jotka kertovat miksi tarvitset tukea opinnoissasi, suoraan Keskuspuiston ammattiopistoon 12.4.2018 mennessä (ks. kohta "Lähetä liitteet")
 • Musiikin alalle hakevat toimittavat myös esikyselyn ja ennakkotehtävän.
 • Odottele haastattelukutsua

Nettihakemuksen on oltava tallennettuna tai paperihakemuksen on oltava perillä Opetushallituksessa viimeistään 4.4.2018 klo 15:00. 


Lähetä liitteet meille 12.4.2018 mennessä!

Kun olet täyttänyt hakemuksesi opintopolku.fi-osoitteessa, lähetä meille dokumentit, jotka kertovat, miksi tarvitset erityistä tukea opinnoissasi.

Näitä dokumentteja voivat olla esimerkiksi jokin seuraavista:
 • lääkärin B-lausunto tai muu selvitys erityisopetuksen tarpeesta (esim. psykologin lausunto, erityisopettajan lausunto, kuntoutututkimuslausunto
 • koulu- ja opiskelutodistusjäljennökset
 • työtodistusjäljennökset (jos on)
 • koulutuskokeilulausunto, jos koulutuskokeilu on tehty muualla kuin Keskuspuiston ammattiopistossa
 • HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) aikaisemmasta oppilaitoksesta (jos on)
 • pedagoginen lausunto
 • muu liite
Jos olet hakenut Keskuspuiston ammattiopistoon useampaan kuin yhteen koulutukseen, riittää että toimitat yhdet liitteet.
Palautamme haussa esitetyt dokumentit Sinulle ensimmäisen HOKSin laadinnan yhteydessä. Emme siis arkistoi arkaluontoisia dokumentteja.

Lähetä dokumentit osoitteeseen:
Keskuspuiston ammattiopisto
opintotoimisto
Puustellinmäki 4-6
02650 Espoo


Haastattelu
Haastatteluun kutsutaan kaikki ne hakukelpoiset hakijat, jotka ovat asettaneet ko. alan 1. hakutoiveeksi. Hakijaa, joka on käynyt Keskuspuiston ammatiopistossa koulutuskokeilussa tai osallistunut Keskuspuiston ammattiopiston järjestämälle alan tutustumiskurssille ei kuitenkaan kutsuta haastatteluun. Haastattelu suoritetaan joko yksilö- tai ryhmähaastatteluna. Haastatteluun on hyvä tuoda mukana sellaiset valintaan mahdollisesti vaikuttavat dokumentit, joita ei ole lähetetty oppilaitokseen etukäteen.


Tietoja opiskelijavalinnan aikatauluista.

Lisätietoja opintotoimistosta ja puhelinnumerosta 040 630 0028 tai 040 652 2988 Hakupalvelut.